نمایش 9–16 از 27 نتیجه

نمایش 9 24 36

NCK

مطابق با ISO 6020-2 حداکثر فشار کاری : 052 بار

1- مشخصات اصلی :

 • - سیلندرهای هیدرولیک سری NCK از نوع دوطرفه و مخصوص استفاده در کاربردهای صنعتی هستند. طراحی مخصوص آنها تضمین کننده عملکرد مناسب و طول عمر بالای آنهاست.
 • - قطر پیستون از 40 تا 200 میلی متر و برای هر قطر امکان انتخاب دو سایز شافت وجود دارد.
 • - حداکثر کورس حرکتی 5000 میلی متر است.
 • - 9 روش نصب استاندارد و 4 نوع سیستم درزبندی هیدرولیک(سیل کیت) قابل انتخاب است.
 • - امکان نصب کوشنینگ(ترمز هیدرولیکی) ثابت یا قابل تنظیم، سنسور موقعیت سنج(پوزیشن ترنسدوسر) داخلی و سوئیچ حدی(پراکسیمیتی سنسور) وجود دارد

2- خصوصیات عملکردی :

حداکثر فشار کاری 250 bar
حداقل فشار کاری(جهت تضمین عملکرد مناسب سیلندر) 10 bar
نوع سیال روغن های پایه معدنی (برای سایر روغن ها نظیر واتر گلیکول یا فسفات استر با واحد فنی شرکت تماس بگیرید)
ویسکوزیته روغن ISO VG 15÷100
سطح تمیزی روغن ISO 19/16
محدوده دمای روغن -20˚C +80˚C
محدوده دمای محیط -20˚C +80˚C
موقعیت نصب بدون محدودیت
حداکثر سرعت پیستون 5 m/s

3- نحوه کدگذاری :

4- نحوه نصب :

X = basic mounting
N (ISO ME5) = front flange mounting
P (ISO ME6) = rear flange mounting
C (ISO MP1) = fixed clevis mounting
D (ISO MP3) = fixed eye mounting
S (ISO MP5) = fixed eye with spherical bearing mounting
E (ISO MS2) = side feet mounting
G (ISO MT1) = front trunnion mounting
H (ISO MT2) = rear trunnion mounting
L (ISO MT4) = intermediate trunnion mounting
V (ISO MX2) = rear tie-rods extended mounting Y (ISO MX3) = front tie-rods extended mounting W (ISO MX1) = both ends tie-rods extended mounting

5- ابعاد نصب :

200 160 125 100 80 63 50 40 32 25 قطر پیستون
90 70 56 45 36 28 22 18 14 12 Stand شافت
110 90 70 56 45 36 28 22 NA NA Inter.
140 110 90 70 56 45 36 28 22 18 Diff.
269 219 178 137 117 91 74 59 47 40 AA
115 92 81 59 59 46 46 35 24 19 BB
40 32 27 24 24 18 18 12 9 8 BG
80 70 60 50 40 30 30 20 16 12 CB
70 56 45 36 28 20 20 14 12 10 CD
163 143 123 103 83 62 62 42 34 25 CF
40 30 20 16 16 16 12 12 NA NA CO
100 80 60 50 40 30 25 20 16 12 value
tolerance
M30x2 M27x2 M22x1.5 M16x1.5 M16x1.5 M12x1.25 M12x1.25 M8x1 M6x1 M5x0.8 DD 6g
245±2 205±2 165±2 130±2 115±1.5 90±1.5 75±1.5 63±1.5 45±1.5 40±1.5 E (1)
58 47 38 30 23 19 17 13 11 8 EP max
80 70 60 50 40 30 30 20 16 12 EW h14
70 0/-0.12 55 0/-0.15 44 0/-0.15 35 0/-0.12 28 0/-0.12 22 0/-0.12 20 0/-0.12 16 0/-0.12 14 0/-0.12 10 0/-0.12 EX
NA NA NA NA NA 14 14 8 8 8 FA
33 26 22 18 18 14 14 11 6.6 5.5 FB h13
NA NA NA NA NA NA NA NA 5 5 H (2)max
76 58 58 45 45 38 38 38 25 25 J ref
82 63 57 54 39 32 32 19 19 13 L min
122 101 82 63 57 44 37 31 22 19 LH h10
116 92 72 58 48 38 31 25 20 16 LT min
8 8 6 6 5 4.5 4.5 4 NA NA KC min
3500 3500 3500 3500 3000 2300 1800 1500 1200 1000 M (3)
78 59 53 50 34 29 29 17 17 12 MR max
120 100 80 62 50 40 33 29 22.5 20 MS max
NA NA NA NA NA 8 8 5 5 5 PA 0/-0.2
165 130 117 101 93 80 74 73 56 53 PJ (4) ±1.5(6)
160 130 117 101 92 81 73 71 58 54 PJ1 ±1.5 (6)
167 143 121 99 93 80 76 73 57 53 PJ2(4) ±1.5(6)
190 155 126 97 83 65 52 41 33 27 R JS13
M30x3.5 M27x3 M22x2.5 M16x2 M16x2 M12x1.75 M12x1.75 M8x1.25 M6x1 M5x0.8 RT
39 33 26 26 18 18 14 11 9 6.6 SB H13
171 129 130 101 104 85 91 97 72 72 SS ±1.25(6)
44 38 32 32 26 26 19 12.5 12.5 8.5 ST js13
172 130 131 107 110 93 99 105 88 88 SV ±1.25(6)
241 203 165 127 114 89 76 63 44 38 TC h14
100 80 63 50 40 32 25 20 16 12 TD f8
200 160 125 100 80 63 50 40 32 25 قطر پیستون
190.2 154.9 125.9 96.9 82.7 64.3 52.3 41.7 33.2 28.3 TG js13
80 63 50 40 32 25 20 16 12 10 TL js13
279 215 178 140 127 100 89 76 55 48 TM h14
300 253 208 162 149 117 105 87 58 51 TO js13
311 260 210 172 149 124 102 83 63 54 TS js13
439 341 278 220 191 150 129 108 79 68 UM ref
360 300 250 200 180 145 130 110 70 65 UO max
381 318 254 216 186 161 127 103 84 72 US max
401 329 265 207 178 139 116 95 68 58 UT ref
269 205 168 141 127 98 88 70 50 45 UW max
381 308 289 257 229 200 191 172 147 127 XC ±1.5 (6)
85 75 75 71 76 70 64 57 54 44 XG ±2 (6)
276 230 209 187 168 149 140 134 115 101 XJ ±1.5 (6)
415 337 304 261 238 206 190 178 148 130 XO ±1.5 (6)
92 86 79 79 68 65 54 45 45 33 XS ±2 (6)
35 35 35 35 20 20 15 5 5 5 Style L
195 161 155 148 129 120 109 100 90 77 min
166+stroke 141+stroke 134+stroke 117+stroke 115+stroke 100+stroke 98+stroke 99+stroke 86+stroke 75+stroke max
98 86 86 82 77 71 67 62 60 50 Y (4) ±2 (6)
97 79.5 84 83 75.5 70 65.5 63 59.5 49.5 Y1 (4) ±2 (6)
336 279 260 225 212 185 176 166 137 121 ZB max
299 245 232 203 190 168 159 153 128 114 ZJ ±1 (6)
356 302 289 265 246 223 207 195 178 154 ZM ±2 (6)
* نکاتی در رابطه با جدول ابعادی شماره 5
 • 1) مقدار E نشاندهنده اندازه وجه مربع سرسیلندر و ته سیلندر برای تمام انواع روشهای نصب سیلندر هستند. اندازه H برای دو قطر 25 و 32 افزوده میگردد.
 • 2) برای کورسهای بلندتر از طول M ، یک یا دو واسطه نگهدارنده میل مهار افزوده میشود تا از خمش میله ها جلوگیری شود. ابعاد واسطه عینا مطابق سرسیلندر و ته سیلندر می باشد.
 • 3) در صورتیکه پورتهای بزرگتر از استاندارد(oversized ports) مدنظر باشند ، ابعاد PJ و Y به ترتیب با ابعاد PJ2 و Y1 جایگزین میشوند.
 • 4) برای نوع نصب L (ترونیون) طول کورس حرکتی باید دستکم چند میلی متر بیشتر از حداقل مقدار XV ذکر شده باشد. همچنین طول XV باید عددی میان XVmin و XVmax باشد و هنگام سفارش گذاری بطور جداگانه مقدار آن به میلی متر ذکر شود.
 • 3) مقدار MT نمایانگر گشتاور سفت کردن میل مهارهاست. پیچ ها دارای حداقل گرید 10.9 براساس ISO 898/2 هستند.
200 160 125 100 80 63 50 40 32 25 Bore
1160 820 460 160 160 70 70 20 9 5 MT (Nm)

6- کورس حرکت :

باید طول کورس حرکتی سیلندر بگونه ای تعیین شود که اندکی از کورس واقعی مورد نیاز آن بیشتر باشد. بدین ترتیب از برخورد پیستون به سرسیلندر و ته سیلندر در انتهای کورس رفت و برگشت جلوگیری میشود.
حداکثر طول کورس حرکتی سیلندر : 2600 میلی متر برای قطر پیستون تا 40 5000 میلی متر برای سایر قطرها
تلرانس کورس حرکتی : 0 +2 mm برای طول کورس تا 1250 میلی متر 0 +5 mm برای طول کورس از 1250 تا 3150 میلی متر 0 +8 mm برای طول کورس بیشتر از 3150 میلی متر

7- اسپیسر :

برای سیلندرهای هیدرولیک با طول کورس بیشتر از 1000 میلی متر -که بصورت فشاری کار می کنند- اسپیسرهایی در کنار پیستون قرار میگیرند. افزودن اسپیسر طول کلی سیلندر را افزایش میدهد. به همین خاطر مطابق جدول ذیل، مقدار طول اسپیسر باید به ابعادی از سیلندر که وابسته به طول کورس هستند افزوده شود.
2501 ÷ 5000 2001 ÷ 2500 1501 ÷ 2000 1001 ÷ 1500 طول کورس (میلی متر)
8 6 4 2 کد اسپیسر
200 150 100 50 طول (میلی متر)

8- ابعاد رزوه و سرشفت :

WL Min WH ±2 WF ±2 VL min VE max VD RD F8 F max CH H14 B f9 A1 KK1 KF1 A KK KF KF1 6H KF 6H KK1 6g KK 6g Rod Bore
5 5 15 15 25 25 3 3 16 16 6 6 38 38 10 10 10 15 24 30 NA 14 14 18 NA M8x1 M8x1 M12x1.25 NA M10x1.25 M10x1.25 M14x1.5 12 18 25
5 5 25 25 35 35 3 3 22 19 12 9 42 42 10 10 12 19 26 34 NA 16 16 22 NA M10x1.25 M10x1.25 M16x1.5 NA M12x1.25 M12x1.25 M16x1.5 14 22 32
5 5 7 25 25 25 35 35 35 3 3 3 16 22 22 16 22 22 62 62 62 10 10 10 15 19 22 30 34 42 NA 18 18 18 22 28 NA NA M12x1.25 M12x1.25 M16x1.5 M20x1.5 NA M14x1.5 M14x1.5 M14x1.5 M16x1.5 M20x1.5 18 22 28 40
5 7 8 25 25 25 41 41 41 4 4 4 25 25 25 25 25 25 9 9 9 16 16 16 19 22 30 34 42 50 NA 22 22 22 28 36 NA NA M16x1.5 M16x1.5 M20x1.5 M27x2 NA M16x1.5 M16x1.5 M16x1.5 M20x1.5 M27x2 22 28 36 50
7 8 10 32 32 32 48 48 48 4 4 4 29 29 29 29 29 29 13 13 13 16 16 16 22 30 39 42 50 60 NA 28 28 28 36 45 NA NA M20x1.5 M20x1.5 M27x2 M33x2 NA M20x1.5 M20x1.5 M20x1.5 M27x2 M33x2 28 36 45 63
8 10 10 31 31 31 51 51 51 4 4 4 29 29 29 29 29 29 9 9 9 20 20 20 30 39 4 8 50 60 72 NA 36 36 36 45 56 NA NA M27x2 M27x2 M33x2 M42x2 NA M27x2 M27x2 M27x2 M33x2 M42x2 36 45 56 80
10 10 10 35 35 35 57 57 57 5 5 5 32 32 32 32 32 32 10 10 10 22 22 22 39 48 62 60 72 88 NA 45 45 45 56 63 NA NA M33x2 M33x2 M42x2 M48x2 NA M33x2 M33x2 M33x2 M42x2 M48x2 45 56 70 100
10 10 10 35 35 35 57 57 57 5 5 5 32 29 29 32 29 29 10 7 7 22 22 22 48 62 80 72 88 108 NA 56 56 56 63 85 NA NA M42x2 M42x2 M48x2 M64x3 NA M42x2 M42x2 M42x2 M48x2 M64x3 56 70 90 125
10 15 15 32 32 32 57 57 57 5 5 5 32 32 32 32 32 32 7 7 7 25 25 25 62 80 100 88 108 133 NA 63 63 63 85 95 NA NA M48x2 M48x2 M64x3 M80x3 NA M48x2 M48x2 M48x2 M64x3 M90x3 70 90 110 160
15 15 15 32 32 32 57 57 57 5 5 5 32 32 32 32 32 32 7 7 7 25 25 25 80 100 128 108 133 163 NA 85 85 85 95 112 NA NA M64x3 M64x3 M80x3 M100x3 NA M64x3 M64x3 M64x3 M80x3 M100x3 90 110 140 200

9- کوشنینگ (ترمز هیدرولیکی) :

استفاده از کوشنینگ برای کاربردهای ذیل توصیه میشود:
 • • زمانیکه سرعت طی کورس حرکتی، بیشتر از 0.05 m/s باشد.
 • • هنگامیکه ضروری است سر و صدا و شوک های مکانیکی کاهش یابد.
 • • کاربردهایی که سیلندر بصورت عمودی عمل کرده و بار خارجی زیادی بر روی آن قرار دارد.
کوشنینگ در انتهای کورس حرکتی بعنوان دمپر یا ترمز هیدرولیکی ، بگونه ای طراحی میشوند که با افزایش تدریجی فشار در محفظه مخصوص کوشنینگ ، سرعت حرکت پیستون را قبل از رسیدن به انتهای کورس مکانیکی سیلندر کاهش میدهند و از وارد آمدن ضربه به اجزای سیلندر و سازه جلوگیری میکنند. در صورت انتخاب کوشنینگ قابل تنظیم ، یک شیر سوزنی با قابلیت کنترل جریان عبوری، جهت بهبود عملکرد کوشنینگ در کاربردهای مختلف بر روی سیلندر تعبیه میگردد. به کمک آن میتوان میزان کاهش سرعت و شدت عمل کوشنینگ را در انتهای کورس تنظیم نمود. Lf طول کلی کوشنینگ است. زمانیکه کوشنینگ بعنوان وسیله ای ایمنی برای محافظت مکانیکی از سیلندر و سیستم استفاده میشود، توصیه میشود کورس حرکت سیلندر به اندازه طول کوشنینگ (Lf) بیشتر از طول عملیاتی آن در نظر گرفته شود. به این ترتیب عمکرد کوشنینگ تاثیری بر روی حرکت سیلندر نخواهد داشت.
200 160 125 100 80 63 50 40 32 25 قطر پیستون
140 90 110 90 110 70 70 90 56 56 70 45 45 56 36 36 45 28 28 36 22 22 28 18 22 14 18 12 قطر شافت
34 49 34 34 25 28 27 35 29 27 27 28 27 28 25 26 17 23 17 21 Lf جلو طول کوشنینگ (میلیمتر)
56 41 32 32 32 30 28 27 15 13 Lf عقب

10- موقعیت قرارگیری پورتهای روغن و کوشنینگ قابل تنظیم :

سرسیلندر(Front Head) :    موقعیت کوشنینگ قابل تنظیم = E*      موقعیت پورت روغن = B1 ته سیلندر(Rear Head) :    موقعیت کوشنینگ قابل تنظیم = Z*      موقعیت پورت روغن = X1
بطور استاندارد برای تمام انواع نصب سیلندر بغیر از نوع نصب E و K، پورت روغن در وجه شماره 1 و کوشنینگ قابل تنظیم در وجه شماره 3 قرار میگیرند. برای نوع نصب E در صورتیکه کوشنینگ قابل تنظیم درنظر گرفته شده باشد، در وجه شماره 2 قرار میگیرد(موقعیت های E* و Z*). در صورت نیاز، ترکیبات دیگری از نحوه قرارگیری پورتها و کوشنینگ نیز امکانپذیر هستند.

11- نوع سیل(درزبند) هیدرولیک :

کد سیل کیت جنس آببندها محدوده دمای کاری(براساس نوع روغن) ˚C حداکثر سرعت حرکت m/s
G0 PU , TPE , NBR , POM HL, HLP(-30 +100) , HFC(-20 +60) 0.5
G1 PU , PTFE , NBR HL, HLP(-30 +100) , HFC(-20 +60) 0.5
G2 PTFE , NBR HL, HLP(-30 +100) , HFC(-20 +60) 5
G3 PTFE , FKM HFDR(-30 +150) 5
G4 PU/NBR , POM , NBR HL, HLP(-30 +105) , HFC (-20 +60) 0.5
نوع سیل های هیدرولیک باید براساس شرایط کاری سیستم شامل: سرعت، بسامد کاری، نوع سیال و دما انتخاب شوند. انواع سیل ها برای شرایط خاص کاری از جمله دمای بسیار بالا، سرعت حرکت زیاد، فرکانس حرکتی بالا یا کاربردهای سنگین قابل ارائه هستند. تمام درزبندها، استاتیک یا دینامیک، بصورت دوره ای باید تعویض شوند. بعنوان یک قاعده کلی، مناسبترین دمای روغن در سیستم های هیدرولیک حدود 40 درجه سانتیگراد است. * برای اطلاعات بیشتر به بخش سیل های هیدرولیک مراجعه کنید یا با واحد فنی شرکت تماس حاصل نمائید.

12- پورت و شیر هواگیری :

پورت هواگیری سرسیلندر = A              پورت هواگیری ته سیلندر = W برای جلوگیری از ایجاد سر و صدا، لرزش و حرکت غیرعادی سیلندر، باید هوا از سیستم هیدرولیک خارج شود. برای تحقق این امر، راحتترین و ایمن ترین روش، استفاده از شیرهای مخصوص هواگیری است. برای سرووسیلندرها، سیلندرهای دارای بلوک نصب شیرالات و سیلندرهای دارای سنسور موقعیت، پورت هواگیری بصورت استاندارد تعبیه میشود.

13- پورت تخلیه (کد L) :

پورت تخلیه(درین) در سمت شافت، اصطکاک حرکتی سیل ها را کاهش داده و عملکرد آنها را بهبود میبخشد. برای سیلندرهایی با کورس حرکتی بیشتر از 2000 میلیمتر که سمت شافت آنها بطور مداوم تحت فشار قرار دارد و سروو سیلندرها، تعبیه پورت تخلیه ضروری است. پورت تخلیه در همان وجه قرارگیری پورت اصلی و میان گردگیر و درزبند شافت تعبیه میشود. توصیه میشود که پورت تخلیه بصورت مستقیم و بدون فشار به تانک متصل گردد. سایز پورت G 1/8 است.

14- سیال هیدرولیک :

سیالات معمول برای کاربرد سیلندرها و سرووسیلندرهای هیدرولیک عبارتند از : روغنهای پایه معدنی با یا بدون مواد افزودنی (HH , HL, HLP, HLP-D, HM, HV) ، سیال های مقاوم در برابر آتش (HFA محلول روغن در آب – 95%-90% آب و 10%-5% روغن ، HFB محلول آب در روغن – 40% آب ، HFC واتر گلیکول – حداکثر 45% آب) و سیالات سینتتیک ( HFD-U ارگانیک استرها ، HFD-R فسفات استرها). ویسکوزیته سیال 15-100 mm2/s ، دمای روغن 0-70 ˚C و سطح تمیزی روغن مطابق با ISO Class 19/16 براساس استاندارد ISO 4406 (با استفاده از فیلترهای با گرید 25 µm ) مناسبترین شرایط کاری برای سیلندرهای هیدرولیک هستند.

15- مشخصات لوله سیلندری :

جنس فولاد ، Rs = 450 M/mm2 ،ST52 سطح داخلی سنگ خورده با تلرانس H8، صافی سطح Ra ≤ 0.25 µm

16- مشخصات راد (شافت) :

جنس فولاد Rs = 450 M/mm2 ،CK45، سنگ خورده با پوشش کروم حداقل ضخامت 0.020 mm ، تلرانس f7، صافی سطح Ra ≤ 0.25 µm

17- بلوک نصب شیر :

برای سیلندرهای سری NCK امکان افزودن بلوک نصب شیرهای استاندارد سایز 06 ، 10 ، 16 و 25 بر روی سیلندر وجود دارد

18- پورت(دهانه) روغن :

پورتهای روغن بصورت رزوه ای مطابق با استاندارد GAS با اندازه نشیمنگاه D (counterbore) براساس استاندارد ISO 1179-1 بر روی سیلندر تعبیه میگردند. برای اندازه های پورت استاندارد و پورتهای بزرگتر از استاندارد(oversized ports) جدول ذیل را ملاحظه نمائید. امکان تعبیه پورت از نوع فلانج SAE 3000 مطابق ISO 6162-1 نیز وجود دارد.
Oversized Oil Ports Standard Oil Ports Bore
EE 6g D (mm) EE 6g D (mm)
G 3/8 25 G 1/4 21 25
G 3/8 25 G 1/4 21 32
G 1/2 29 G 3/8 25 40
G 3/4 36 G 1/2 29 50
G 3/4 36 G 1/2 29 63
G 1 42 G 3/4 36 80
G 1 42 G 3/4 36 100
G 1 42 G 3/4 36 125
G 1,1/4 52 G 1 42 125
G 1,1/4 52 G 1 42
دانلود کاتالوگ محصول

NCP

الکتروموتور : 0.4 تا 400 کیلووات ظرفیت مخزن : 10 تا 5000 لیتر حداکثر دبی پمپ : 1000 لیتر بر دقیقه حداکثر فشار کاری : 700 بار

1- اجزای اصلی :

 • - مخزن روغن (با امکان لبه دار کردن کاور بالا جهت جمع آوری روغن در صورت نیاز) به همراه درپوش تخلیه روغن
 • - نشانگر سطح روغن
 • - درپوش روغن به همراه فیلتر هوا
 • - الکتروموتور تک فاز/سه فاز
 • - کوپلینگ و بل هوزینگ
 • - پمپ هیدرولیک : مدلهای دنده ای ، پره ای ، پیستونی بصورت تک یا چند طبقه ، با دبی ثابت یا دبی متغیر
 • - شیر فشارشکن(رلیف ولو)
 • - فیلتر مکش ، فیلتر برگشت و فیلتر فشار(در صورت نیاز)
 • - منیفولد (بلوک) نصب شیرالات بصورت استاندارد یا مخصوص براساس مدار و کاربرد سیستم
 • سایز اجزای متعلقه شامل مبدل(خنک کن) هوا خنک یا آب خنک ، آکومولاتور و ... در صورت نیاز بر روی یونیت هیدرولیک نصب می گردند.

2- انواع مدلهای طراحی و نصب مجموعه موتور-پمپ و مخزن روغن :

سری V : نصب الکتروموتور-پمپ بر روی مخزن بصورت عمودی ، پمپ مستغرق در روغن
سری H : مخصوص مخازن روغن با ظرفیت 200 لیتر و بالاتر ، نصب الکتروموتور-پمپ بصورت افقی بر روی مخزن ، پمپ بیرون از مخزن
سری S : نصب الکتروموتور-پمپ بر روی شاسی در کنار مخزن ، پمپ بیرون مخزن
سری U : نصب الکتروموتور-پمپ بر روی شاسی در زیر مخزن روغن ، پمپ بیرون مخزن
سری W : نصب الکتروموتور-پمپ بصورت افقی بر روی دیواره جانبی مخزن روغن ، پمپ مستغرق در روغن
سری B : طراحی مخزن و نحوه قرارگیری قطعات و تجهیزات مطابق با شاسی و بدنه ماشین اصلی
دانلود کاتالوگ محصول

NSPH

الکتروموتور : 3 تا 7.5 کیلووات ظرفیت مخزن : 40 لیتر حداکثر دبی پمپ : 7.5 لیتر بر دقیقه حداکثر فشار کاری : 700 بار
سری NSPH پاورپک های استاندارد با فشار بالا و بسیار بالا هستند که توسط شرکت نیوان طراحی و ساخته میشوند. پمپ های پیستونی رادیال در 3 لیتراژ و الکتروموتور با 3 توان مختلف بصورت یک مجموعه بطور عمودی بر روی مخزن قرار میگیرند. پمپ هیدرولیک، شیر کنترل فشار و شیر کنترل جهت 4/3 با تحریک دستی با حداکثر فشار کاری 700 بار امکان تامین نیروی هیدرولیک بسیار زیاد را در یک مجموعه کوچک فراهم میکند. با توجه به حساسیت بالای قطعات هیدرولیک مورد استفاده در این یونیت ها به آلودگی ، فیلتر برگشت با مش گرید 25 میکرون بنا به ضرورت بصورت استاندارد در این مدل پاورپک بکار رفته است.

1- اجزای اصلی :

- مخزن روغن به همراه درپوش افزودن روغن و فیلتر هوا، نشانگر سطح روغن و اتصال تخلیه روغن - الکتروموتور سه فاز - پمپ هیدرولیک پیستونی رادیال - کوپلینگ و بل هوزینگ - شیر تنظیم فشار(رلیف ولو) - گیج فشار - فیلتر مکش - شیر کنترل جهت با تحریک دستی* اجزای الحاقی در صورت سفارش : فیلتر برگشت، خنک کن هوایی، خنک کن آبی

2- مشخصات کلی:

نحوه نصب مجموعه پمپ-موتور عمودی
سایز پورت P, T, A, B = 1/4"
سیال روغن هیدرولیک پایه معدنی(برای سایر انواع روغن با واحد فنی شرکت تماس بگیرید)
ویسکوزیته مناسب روغن ISO VG 15-100
سطح تمیزی مناسب روغن ISO 18/15
دمای روغن -10˚C +70˚C
دمای محیط -20˚C +80˚C

3- نحوه کدینگ:

-4 مشخصات هیدرولیکی :

Elec. Motor Power (kw) Pump Flow Rate(lit/min) @ 1450 rpm Model
3 (700 bar) 2.5 NSPH-40/P25
5.5 (650 bar) 5 NSPH-40/P50
7.5 (600 bar) 7.5 NSPH-40/P75
* بصورت استاندارد الکتروموتور از نوع 3 فاز، 4 پل، مدار بسته، فن دار، 230/400 ولت ، 50/60 هرتز در نظر گرفته میشود. سایر انواع الکتروموتور بصورت سفارشی قابل استفاده می باشد.

5- ابعاد کلی:

D (max) C B A Model
730 42 50 30 NSPH-40/P25
810 42 50 30 NSPH-40/P50
920 42 50 30 NSPH-40/P75
  دانلود کاتالوگ محصول

NSP

الکتروموتور : 0.37 تا 7.5 کیلووات ظرفیت مخزن : 10 تا 100 لیتر حداکثر دبی پمپ : 27 لیتر بر دقیقه حداکثر فشار کاری : 150 بار  
سری NSP پاورپک های استاندارد و مقرون به صرفه با طراحی کامپکت هستند. پمپ های دنده ای در انواع لیتراژ و الکتروموتور با توان مختلف بصورت یک مجموعه بطور عمودی بر روی مخزن قرار میگیرند. امکان طراحی انواع مدارهای هیدرولیک به کمک بلوک زیرشیری، شیرالات ساندویچی(مادولار) و شیر کنترل جهت تحریک برقی سایز 06 مطابق ISO 4401 وجود دارد. امکان افزایش تعداد طبقات بلوک زیرشیری جهت نصب شیر تا هشت طبقه وجود دارد.

1- اجزای اصلی :

- مخزن روغن به همراه درپوش افزودن روغن و فیلتر هوا، نشانگر سطح روغن و اتصال تخلیه روغن - الکتروموتور سه فاز - پمپ هیدرولیک دنده ای - کوپلینگ و بل هوزینگ - شیر تنظیم فشار(رلیف ولو) - گیج فشار - فیلتر مکش - بلوک زیر شیری - شیر کنترل جهت با تحریک برقی* اجزای الحاقی در صورت سفارش : فیلتر برگشت، خنک کن هوایی، خنک کن آبی

2- مشخصات کلی:

نحوه نصب مجموعه پمپ-موتور عمودی
سایز پورت P, T, A, B = 1/4"
مدارهای سفارشی - امکان افزودن انواع شیرهای مادولار شامل شیر فشارشکن، شیر کنترل جریان، شیر یکطرفه، شیر قفل کننده پیلوتی و شیر کاهنده فشار در سایز 06 (Cetop 03) - امکان افزودن تعداد طبقات نصب شیر کنترل جهت برقی تا 8 طبقه ( 8 عملگر)
سیال روغن هیدرولیک پایه معدنی(برای سایر انواع روغن با واحد فنی شرکت تماس بگیرید)
ویسکوزیته مناسب روغن ISO VG 15-100
سطح تمیزی مناسب روغن ISO 19/16 (به کمک فیلتر برگشت با گرید 25 میکرون قابل دستیابی است)
دمای روغن -10˚C +70˚C
دمای محیط -20˚C +80˚C
* برای مخزن 10 لیتری امکان نصب فیلتر برگشت وجود ندارد.

3- نحوه کدینگ:

-4 مشخصات هیدرولیکی:

Elec. Motor Power (kw) at Max Pressure 150 bar Pump Flow Rate(lit/min) @ 1450 rpm Model
0.37 1.5 NSP-10/G115
0.75 3 NSP-10/G130
1.1 5 NSP-20/G150
1.5 7.5 NSP-20/G175
2.2 9 NSP-40/G290
3 12 NSP-40/G220
4 16 NSP-60/G260
5.5 22 NSP-80/G322
7.5 27 NSP-100/G327
* بصورت استاندارد الکتروموتور از نوع 3 فاز، 4 پل، مدار بسته، فن دار، شکل ساختاری 230/400،B5 ولت ، 60/50هرتز در نظر گرفته میشود. سایر انواع الکتروموتور بصورت سفارشی قابل استفاده می باشد.

5- ابعاد کلی:

D (max) C B A Model
270 26 33 20 NSP-10
310 32 40 20 NSP-20
350 42 50 30 NSP-40
370 42 50 35 NSP-60
450 42 60 40 NSP-80
580 56 65 40 NSP-100
دانلود کاتالوگ محصول

NHR

نوع : مادولار(زیرشیری) سایز : "1/4 (CETOP 03 / ISO 4401 size 06) حداکثر فشار : 350 بار حداکثر دبی : 40 لیتر در دقیقه

1- ویژگیهای اصلی :

 • - این شیرها بصورت مادولار(زیرشیری) از نوع شیر یکطرفه، بصورت ساده یا پیلوتی ، با سطح نصب مطابق با استانداردهای ISO و CETOP هستند.
 • - شیرهای مدل NHR را میتوان با سایر انواع شیرهای مادولار، زیر شیرهای کنترل جهت سایز CETOP 03 قرار داد.
 • - طراحی این شیرها برای حداکثر شدت جریان تا 40 لیتر بر دقیقه و حداکثر فشار کاری 350 بار می باشد.

2- خصوصیات عملکردی :

مدل کد NHR
حداکثر دبی عبوری(لیتر بر دقیقه) 40
فشار کاری(بار) 350
فشار شکست(بار) 0.5
نسبت فشار پیلوت 3:1
نوع سیال روغن های پایه معدنی (برای سایر روغن ها نظیر واتر گلیکول یا فسفات استر با واحد فنی شرکت تماس بگیرید)
ویسکوزیته روغن ISO VG 15÷100
سطح تمیزی روغن ISO 19/16
محدوده دمای روغن -20˚C +80˚C
محدوده دمای محیط -20˚C +70˚C
موقعیت نصب بدون محدودیت

3- نحوه کدینگ :

4- منحنی عملکرد (نتایج براساس استفاده از روغن با ویسکوزیته 30 cSt   در دمای 50 ˚C )

5- ابعاد کلی و نصب :

- پیچ های نصب : 4 عدد پیچ آلنی M5 . طول پیچ ها بستگی به تعداد و نوع شیرهای مادولار دارد.
دانلود کاتالوگ محصول

NHQ

نوع : مادولار(زیرشیری) سایز : "1/4 (CETOP 03 / ISO 4401 size 06) حداکثر فشار : 350 بار حداکثر دبی : 40 لیتر در دقیقه

1- ویژگیهای اصلی :

 • - این شیرها بصورت مادولار(زیرشیری) از نوع فلوکنترل سوزنی(تنظیم جریان) ، بهمراه شیر یکطرفه برای برگشت آزاد جریان، با سطح نصب مطابق با استانداردهای ISO و CETOP هستند.
 • - شیرهای مدل NHQ را میتوان با سایر انواع شیرهای مادولار، زیر شیرهای کنترل جهت سایز CETOP 03 قرار داد.
 • - طراحی این شیرها برای حداکثر شدت جریان تا 40 لیتر بر دقیقه و حداکثر فشار کاری 350 بار، برای تنظیم شدت جریان در یک خط (A یا B) یا دو خط (AB) می باشد.
 • - با چرخش ساعت گرد فلکه، مسیر محدودتر (شدت جریان کمتر)میشود.

2- خصوصیات عملکردی :

مدل کد NHQ
حداکثر دبی عبوری(لیتر بر دقیقه) 40
فشار کاری(بار) 350
فشار شکست شیر یکطرفه(بار) 0.5
نوع سیال روغن های پایه معدنی (برای سایر روغن ها نظیر واتر گلیکول یا فسفات استر با واحد فنی شرکت تماس بگیرید)
ویسکوزیته روغن ISO VG 15÷100
سطح تمیزی روغن ISO 19/16
محدوده دمای روغن -20˚C +80˚C
محدوده دمای محیط -20˚C +70˚C
موقعیت نصب بدون محدودیت

3- نحوه کدینگ :

4- منحنی عملکرد (نتایج براساس استفاده از روغن با ویسکوزیته 30 cSt   در دمای 50 ˚C )

1 = منحنی تنظیم در p 10 bar∆ 2 = منحنی تنظیم در p 30 bar∆ 3 = منحنی تنظیم در p 50 bar∆ 4= منحنی Q/∆p برای جریان آزاد از شیر یکطرفه

5- ابعاد کلی و نصب :

- پیچ های نصب : 4 عدد پیچ آلنی M5 . طول پیچ ها بستگی به تعداد و نوع شیرهای مادولار دارد.
دانلود کاتالوگ محصول

NHM

سایز : "1/4 (CETOP 03 / ISO 4401 size 06) حداکثر فشار : 350 بار حداکثر دبی : 25 لیتر در دقیقه

1- ویژگیهای اصلی :

 • - این شیرها بصورت مادولار(زیرشیری) از نوع فشارشکن(رلیف ولو) با سطح نصب مطابق با استانداردهای ISO و CETOP هستند.
 • - شیرهای مدل NHM را میتوان با سایر انواع شیرهای مادولار، زیر شیرهای کنترل جهت سایز CETOP 03 قرار داد.
 • - طراحی این شیرها برای حداکثر شدت جریان تا 25 لیتر بر دقیقه و حداکثر فشار کاری 350 بار، برای کنترل فشار در یک خط (P ، A یا B) یا دو خط (AB) می باشد.
 • - بصورت استاندارد یک فلکه جهت تنظیم فشار بر روی شیر نصب میگردد. با چرخش ساعت گرد فلکه، فشار افزایش می یابد.

2- خصوصیات عملکردی :

مدل کد NHM
حداکثر دبی عبوری(لیتر بر دقیقه) 25
فشار کاری(بار) 5÷100 , 10÷210 , 10÷350
نوع سیال روغن های پایه معدنی (برای سایر روغن ها نظیر واتر گلیکول یا فسفات استر با واحد فنی شرکت تماس بگیرید)
ویسکوزیته روغن ISO VG 15÷100
سطح تمیزی روغن ISO 19/16
محدوده دمای روغن -20˚C +80˚C
محدوده دمای محیط -20˚C +70˚C
موقعیت نصب بدون محدودیت

3- نحوه کدینگ :

4- منحنی فشار/شدت جریان(نتایج براساس استفاده از روغن با ویسکوزیته 30 cSt   در دمای 50 ˚C )

5- ابعاد کلی و نصب :

- پیچ های نصب : 4 عدد پیچ آلنی M5 . طول پیچ ها بستگی به تعداد و نوع شیرهای مادولار دارد.
دانلود کاتالوگ محصول

N5G-8

نوع : بلوکی سایز : ‫‪3‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪8‬‬ ‫"‬ ‫‪-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪4‬‬ ‫"‬ ‫‪-‬‬ ‫‪1،1‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪4‬‬ ‫"‬ حداکثر فشار : 350 بار حداکثر دبی : 450 لیتر در دقیقه

1- ویژگیهای اصلی :

سری N5G شیر یکطرفه(چک ولو) مدل بلوکی هستند که عبور آزاد جریان را فقط از یک سمت امکانپذیر کرده و در سمت مخالف مسیر عبور جریان را مسدود می کنند. در حالت نرمال، پاپت داخل شیر بوسیله فنر در جای خود باقیمانده و مسیر را میبندد. زمانیکه فشار روغن در پورت ورودی A بر فشار شکست فنر غلبه میکند پاپت باز میشود و مسیر روغن به سمت پورت B آزاد میشود. این شیرها در 3 سایز ‫‪3‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪8‬‬ ‫"‬ برای شدت جریان تا 75 لیتر بر دقیقه، ‫‪3‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪4‬‬ ‫"‬ برای شدت جریان تا 150 لیتر بر دقیقه و ‫‪1،1‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪4‬‬ ‫"‬ برای شدت جریان تا 450 لیتر بر دقیقه و با دو فشار شکست مختلف برای فنر (استاندارد 0.5 بار و سفارشی 4 بار) موجود است.

2- خصوصیات عملکردی :

مدل کد N5G-805 N5G-815 N5G-825
سایز 3/8" 3/4" 1,1/4"
حداکثر دبی عبوری(لیتر بر دقیقه) 75 150 450
فشار کاری(بار) 350
نوع سیال روغن های پایه معدنی (برای سایر روغن ها نظیر واتر گلیکول یا فسفات استر با واحد فنی شرکت تماس بگیرید)
ویسکوزیته روغن ISO VG 15÷100
سطح تمیزی روغن ISO 19/16
محدوده دمای روغن -20˚C +80˚C
محدوده دمای محیط -20˚C +70˚C
موقعیت نصب بدون محدودیت

3- نحوه کدینگ :

4- منحنی فشار/شدت جریان(نتایج براساس استفاده از روغن با ویسکوزیته 30 cSt   در دمای 50 ˚C )

5- ابعاد کلی و نصب :

N5G-805
- پیچ های نصب : 4 عدد پیچ آلنی سایز M10×60
N5G-815
- پیچ های نصب : 4 عدد پیچ آلنی سایز M16×40
N5G-825
- پیچ های نصب : 4 عدد پیچ آلنی سایز M20×60
دانلود کاتالوگ محصول