یونیت تست هیدرولیک (دستگاه تست هیدرولیک)

طراحی و ساخت انواع یونیت های تست هیدرولیک با امکان تست:

– انواع شیرآلات استاندارد شامل شیرهای کنترل فشار، کنترل جریان ، کنترل جهت ، شیرهای برقی ( درانواع ولتاژها)، و سایر ادوات توزیع کننده جریان از سایز “1/4 تا “1،1/4 (CETOP 03-CETOP 10)

– انواع هیدرو پمپ و هیدرو موتورها در لیتراژ و فشارهای کاری مختلف

– انواع سیلندرهای هیدرولیک

– قابلیت افزودن امکان تست شیرها وعملگرهای پروپرشنال ، کنترل و دریافت نتایج بصورت دیجیتال، نصب فلومتر و ارائه دیاگرام های عملکردی فشار و جریان

همچنین امکان طراحی دستگاههای تست مخصوص براساس نیاز مشتری در صنایع مختلف وجود دارد.

یونیت تست هیدرولیک
دستگاه تست هیدرولیک