یونیت تست هیدرولیک (دستگاه تست هیدرولیک)

طراحی و ساخت انواع یونیت های تست هیدرولیک با امکان تست

– انواع شیرآلات استاندارد شامل شیرهای کنترل فشار، کنترل جریان ، کنترل جهت ، شیرهای برقی ( درانواع ولتاژها)، و سایر ادوات توزیع کننده جریان از سایز “1/4 تا “1،1/4 (CETOP 03-CETOP 10)

– انواع هیدرو پمپ و هیدرو موتورها در لیتراژ و فشارهای کاری مختلف

– انواع سیلندرهای هیدرولیک

– قابلیت افزودن امکان تست شیرها وعملگرهای پروپرشنال ، کنترل و دریافت نتایج بصورت دیجیتال، نصب فلومتر و ارائه دیاگرام های عملکردی فشار و جریان

همچنین امکان طراحی دستگاه های تست مخصوص براساس نیاز مشتری در صنایع مختلف وجود دارد.

یونیت هیدرولیک چیست؟

مجموعه هیدرولیکی واحدی که برای حرکت اکچویتور‌ها از سیال هیدرولیک استفاده می‌کند را یونیت هیدرولیک می نامند. این مجموعه شامل مخزن (تانک) هیدرولیک، الکتروموتور (یا موتور احتراقی)، پمپ هیدرولیک، شیرآلات کنترل فشار، دبی و جهت سیال و دیگر ادوات و لوازم نصب شده است.

کاربرد یونیت هیدرولیک

وظیفه این مجموعه به هم متصل؛ تامین دبی، کنترل فشار و تعیین جهت جریان مـورد نیاز سیستم هیدرولیک است. نام‌های دیگر یونیت هیدرولیک نیز پاورپک هیدرولیک و پاوریونیت  است.

قیمت یونیت هیدرولیک

قیمت یونیت پاورپک هیدرولیک با توجه به؛ ساختار کلی پاورپک، کیفیت و برند قطعات مورد استفاده در یونیت، سایز و قطعات و عملکرد آن‌ها تعیین می‌شود.

برای تعیین قیمت پاورپک هیدرولیک و شروع فرآیند طراحی و ساخت ابتدا باید اقدام به نیازسنجی مشتری شود. منظور از نیازسنجی شناخت دقیق صنعت یا همان کسب‌وکار و نحوه عملکرد دستگاه‌هاست. همچنین کیفیت دقیق قطعات یونیت هیدرولیک نیز باید با مشتری بررسی شود.

یونیت تست هیدرولیک
دستگاه تست هیدرولیک