فلودیوایدر هیدرولیک (مقسم جریان هیدرولیک)

یکی از معمول ترین روشهای همزمانی میان عملگرهای هیدرولیک، استفاده از فلودیوایدر است. مقسم های جریان از نوع دنده ای، بدلیل دقت بالا و امکان استفاده برای ایجاد همزمانی بین عملگرهای متعدد (تا 8 عملگر) رایجترین نوع فلودیوایدر هستند.

شرکت نیوان بنا به سفارش ، به طراحی و ساخت فلودیوایدرهای دنده ای چدنی می پردازد.

تعداد طبقات(عملگر) : حداقل دو طبقه، حداکثر هشت طبقه (جهت همزمانی دو تا هشت عملگر)

محدوده دبی خروجی برای هر طبقه(عملگر) : حداقل 25 لیتر بر دقیقه ، حداکثر 400 لیتر بر دقیقه

حداکثر فشار کاری : 170 بار

مدل سایز بیشینه دبی خروجی به سمت عملگر در بیشینه سرعت دوران 2100 دور در دقیقه
NGFD-300 534
NGFD-300 751
NGFD-300 1068
NGFD-300 1285
NGFD-300 15102
NGFD-300 17119
NGFD-300 20136
NGFD-300 22-
NGFD-300 25-
NGFD-300 27-
NGFD-300 30-
NGFD-500 544
NGFD-500 766
NGFD-500 1088
NGFD-500 12110
NGFD-500 15132
NGFD-500 17153
NGFD-500 20176
NGFD-500 22197
NGFD-500 25219
NGFD-500 27-
NGFD-500 30-
NGFD-750 5-
NGFD-750 7-
NGFD-750 10142
NGFD-750 12176
NGFD-750 15212
NGFD-750 17247
NGFD-750 20282
NGFD-750 22317
NGFD-750 25353
NGFD-750 27388
NGFD-750 30423
مقسم جریان هیدرولیک