طراحی و مهندسی سیستم های هیدرولیک، پنوماتیک و کنترل

برای مهندسین مکانیک طراح ماشین الات ، اطمینان از طراحی درست و عملکرد مناسب سیستم یکی از مهمترین دغدغه هاست.

شرکت نیوان برای رفع این نگرانی،با تکیه بر دانش و تجربه فنی کارشناسان و مهندسین خود، تمام مراحل طراحی و ساخت و اجرای سیستم های هیدرولیک، پنوماتیک و کنترل در صنایع و کاخانجات مختلف را بر عهده گرفته و به انجام میرساند.

در یک سیستم هیدرولیک یا نیوماتیک، طراحی بایستی براساس نیازهای عملکردی(نیروی مورد نیاز ، کورس و سرعت حرکت عملگرها، میزان دقت در کنترل عملگرها و نیروی اعمالی، شرایط محیطی و زمان کاری سیستم، طول عمر مفید ، ….) صورت پذیرد. ارائه اطلاعات صحیح و دقیق توسط کارفرما در این مرحله ضروری است. با دریافت اطلاعات مورد نیاز، طراحی مدار و دیاگرام عملکرد سیستم ، محاسبه دبی و فشار کاری سیستم و متعاقب آن گزینش پمپ و الکتروموتور متناسب با شرایط کاری سیستم، انتخاب نوع و سایزینگ شیرالات، محاسبه ابعاد و تهیه مشخصات سیلندرها، انتخاب نوع و سایز موتورها، طراحی سیستم کنترل و مانیتورینگ و… توسط واحد فنی و مهندسی صورت میپذیرد.

نمونه پروژه های طراحی و ساخت سیستم هیدرولیک توسط شرکت نیوان

Image

نمونه مدارهای طراحی شده توسط واحد فنی مهندسی شرکت نیوان

Image
Image

المانها و قطعات مناسب براساس نوع ، سایز و نحوه نصب با توجه به برند تعریف شده توسط کارفرما یا برندهای پیشنهادی نیوان انتخاب میشوند.

Image 

پس از ارائه پیشنهاد فنی و مالی و در صورت تایید توسط کارفرما، نقشه های اسمبلی ساخت و طراحی نهایی سیستم هیدرولیک و کنترل به همراه جزئیات طرح جهت تایید به کارفرما ارائه میگردد تا در نهایت پروسه ساخت آغاز گردد.

نمونه نقشه اسمبلی جک هیدرولیک طراحی توسط واحد فنی مهندسی شرکت نیوان

Image

استانداردهای طراحی، ساخت و تست سیلندرهای هیدرولیک :

  • ISO 6020-1 جهت ساخت سیلندرهای هیدرولیک گرد
  • ISO 6020-2  جهت ساخت سیلندرهای هیدرولیک چهارمیل مهار  
  • ISO 6022 جهت ساخت سیلندرهای هیدرولیک گرد با فشار بالا   
  • ISO 10100/1990  جهت تست عملکرد سیلندرهای هیدرولیک
Image

استانداردهای طراحی، ساخت و تست یونیت های هیدرولیک :

  • ISO 4413  جهت طراحی و ساخت سیستم های هیدرولیک  
  •  NFPA T3.16.3M   جهت طراحی و ساخت سیستم های هیدرولیک
Image

استانداردهای تست انواع شیرهای هیدرولیک :

  • 6403 ISO جهت تست عملکرد انواع شیرالات کنترل فشار، کنترل جهت و کنترل جریان  
  • NFPA T3.5.24   جهت تست عملکرد شیرهای فشارشکن(محصولات استاندارد نیوان)