سیلندر پنوماتیک (جک پنوماتیک)

جکهای پنوماتیک با بدنه فولادی (غیرآلومینیومی)

(مخصوص محیط های با حرارت بالا تا 210 درجه سلسیوس)

سیلندر پنوماتیک (جک پنوماتیک) استاندارد به سبب فشارکاری پایین و تمایل به کاهش وزن آنها، تماما از آلیـاژهای آلومینیومی و با استفـاده از سیل کیت های معمولی ساختـه میشوند.

اما در محیط هایی با شرایط کاری سخت وحرارت بالا، آلیاژهای آلومینیوم موجود برای ساخت اجزای سیلندر از اطمینان کافی برخوردار نیست. همچنین انواع لوازم آببندی معمول و رایج که در سیلندرهای استاندارد بکار میروند، در چنین شرایط کاری دوام بسیار کمی داشته و به سرعت از بین میروند. لذا عمر این نوع سیلنـدرهای پنومـاتیک در محیـط های با درجه حرارت بالا  و خشن بسیـار کوتـاه بوده و علاوه بر تحمیـل هزینـه های گـزاف به جهت نیـاز به تعـویض و تعمیر مداوم آنها، دردسرهای فراوانی نیز برای تیم های تعمیرات و نگهداری بوجود می آورند.

برای حل مشکلات کارخانجات و صنایع در این زمینه، شرکت نیوان به طراحی،ساخت و جایگزینی انواع جکهای پنوماتیک با بدنه های فولادی و با استفاده از لوازم آببندی مخصوص مقاوم در برابر حرارت جهت استفاده درمحیطهای با شرایط کاری سخت و درجه حرارت تا 210 درجه سلسیوس اقدام نموده است.

با توجه به حفـظ عملکرد کیفی در بـازه زمانی طولانی و عدم نیـاز به تعـمیرات مداوم، این سیـلندرها صرفه اقتصادی بسیار بالاتری در قیاس با نمونه های معمولی داشته و سبب کاهش شدید هزینه های تعمیرات و نگهداری میگردند. به همین دلیل برای کاربرد درکـارخانجات فولاد، ذوب آهن، ریختـه گری وسایر صنایع کوره ای بسیار مناسب بوده و مورد استقبال بسیاری از این کارخانجات قرارگرفته اند.

کیـفیت و عمـلکرد مطـلوب این سیلندرها جایگـزینی آنها را با نمونه های خـارجی باتضمین کارکرد مشابه و طول عمر بسیار بالا امکانپذیر میسازد.

چک پنوماتیک
انواع سیلندر پنوماتیک نیوان