تابلوهای کنترل و مانیتورینگ

شرکت نیوان جهت تکمیل زنجیره خدمات خود، تضمین عملکرد مناسب و دقیق سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک و سهولت کار برای کارفرمایان، به طراحی و ساخت تابلوهای کنترل و سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ به روشهای کنترلی مختلف (رله تکنیک ، PLC و …) می پردازد.

امکان کاربرد انواع ابزار دقیق، مانیتورینگ و کنترل توسط HMI ، ایجاد شبکه میان پنل Local و پنل اصلی(Remote)، افزودن Data logger و ارائه گراف های عملکردی (نیرو، فشار، زمان، جابجایی و …) وجود دارد.

در پایان پروژه، دیاگرام کنترلی(Logic diagram) و برنامه بارگذاری شده بر روی PLC به همراه کاتالوگ و مشخصات کلیه قطعات و تجهیزات بکار رفته در قالب Final Book به کارفرما ارائه میگردد.

نمونه پروژه های اجرا شده

1
Image
Image